Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

τι λέμε για καθένα από τους 12 μήνες : Δεκέμβριος

➤ από μια παλαιότερη ανάρτηση μας "τι λέμε για καθένα από τους 12 μήνες" από την ΠΕ, 1980, τ. 36

Δεν υπάρχουν σχόλια: