Σάββατο, 2 Μαΐου 2020

η μάχη στο Σαλτούχ - Ιούνιος 1921

➤ το Σαλτούχ είναι ένα δασοσκεπές βουνό, νότια της Σαμψούντας και του θρυλικού Αγιού τεπέ. Εκεί έλαβε χώρα μια μάχη (Ιούνιος 1921) μεταξύ των ανταρτών της περιοχής και τούρκικου στρατού βοηθούμενου από το ασκέρι του τοπάλ Οσμάν - ανάρτηση μας εδώ. Παραθέτουμε την πλέον αναλυτική περιγραφή (με μυθιστορηματική αφήγηση) από το βιβλίο "μαύρη θάλασσα" του Χρήστου Σαμουηλίδη καθώς και από το βιβλίο του καπετάνιου Παντέλ Αγά
➤ την μάχη περιγράφει και ο Παντέλ Αγάς στο δικό του βιβλίο, ανάρτηση μας εδώ
➤ υπάρχουν κάποιες διαφορές στις δύο περιγραφές :
     • οι άμαχοι κατά τον Παντέλ Αγά ήταν 4.000 κόσμος και όχι 10.000
     • την συμφωνία με τον Κιρκάσιο Αγά την έκανε ο Παντέλ Αγάς και όχι ο Ιστύλ Αγάς (Στυλιανός Κοσμίδης) όπως γράφει ο Χρ. Σαμουηλίδης.
πρέπει εδώ να τονισθεί η διαφωνία μεταξύ των καπετάνιων για το αν θα πρέπει να δοθεί μάχη στο Σαλτούχ. Και δεν είναι η μοναδική φορά που διαφώνησαν μεταξύ τους οι καπετάνιοι. Αυτό και μόνο δηλώνει την έλλειψη μιας κεντρικής διοίκησης των ομάδων
➤ κάθε καπετάνιος "όριζε" την δική του περιοχή-χωριό. Τον ακολουθούσαν πιστά οι μαχητές και ο κόσμος της περιοχής αυτής.

[πρώτη δημοσίευση 30.6.2015]


από το βιβλίο του Παντέλ Αγά
το δάσος, πλάτος 5 χιλιόμετρα

Δεν υπάρχουν σχόλια: