Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Αντώνιος Παπαδόπουλος, ό εωρακώς εν Πόντω... #2

➤ δεύτερη ανάρτησή μας από το βιβλίο του Αντωνίου π' Χαρ. Παπαδόπουλου "ό εωρακώς εν Πόντω μεμαρτύρηκεν" (μνήμες από τον αλησμόνητο Πόντο)" - πρώτη εδώ
➤ είναι ένα βιογραφικό σημείωμα, γραμμένο από τον υιό του Θεόδωρο. Οι σελίδες 16 έως και 23 αφορούν τα γεγονότα στην Τραπεζούντα, οι υπόλοιπες την Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα. Ειδικά αυτές της Τραπεζούντας έχουν μεγάλο ιστορικό ενδιαφέρον
σημειώστε στην σελίδα 19 την αναφορά του στους Άγγλους, "δήθεν φίλοι" - προσυπογράφω... 
1=Κάτω Χορτοκόπι (Ζίρ) - 2=Χορτοκόπι (Αγία) - 3=Άνω Χορτοκόπι

Δεν υπάρχουν σχόλια: