Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

χωριά γύρω από την Αργυρούπολη...

πρώτη δημοσίευση 12.8.2019

➤ αναρτούμε μόνο δύο σελίδες από τον οδηγό "Αν. Πόντος" με τα χωριά γύρω από την Αργυρούπολη
να συμπληρώσω μερικά στατιστικά στοιχεία :
     • ΕΠΜ : η Μητρόπολη Χαλδίας - Κερασούντας είχε 252 σχολεία, 322 δάσκαλους και 24.800 μαθητές
     • ΚΜΣ : 94 οικισμοί η Αργυρούπολη και 27 η Άρδασα
ακολουθούν όλοι οι διαθέσιμοι σε εμάς, χάρτες της περιοχής.ο "δικός" μας
download  εδώ
του ΚΜΣ
από το βιβλίο "οι ρίζες μας" των Αρχ. & Ν. Κωνσταντινίδη
του Kiepert - 1902

Δεν υπάρχουν σχόλια: