Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Γ. Αρνάκης - Γεωργιάδης, οι πρώτοι οθωμανοί - #1

πρώτη δημοσίευση

➤ πλήρης τίτλος "οι πρώτοι οθωμανοί - συμβολή στο πρόβλημα της πτώσης του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1282 - 1337)
δεν το διαβάσαμε ακόμα, αναρτούμε μόνο τον πρόλογο του συγγραφέα
γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1912 και πέθανε από οξύ καρδιακό επεισόδιο το 1976
σε επόμενες αναρτήσεις μας θα έχουμε περισσότερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: