Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2018

περιφέρεια Κοάς Αργυρούπολης - #1

πρώτη δημοσίευση

➤ λίγα είναι τα στοιχεία που βρήκαμε για την περιφέρεια Κοάς. Μεγάλη ασυμφωνία με το πλήθος αλλά και τα ίδια τα χωριά (δείτε τον πίνακα που ακολουθεί)
➤ η περιοχή αυτή ήταν η πρώτη γραμμή άμυνας του Πόντου των Μεγαλοκομνηνών αν λάβουμε υπόψη το πλήθος των φρουρίων που υπήρχαν
ο Γ. Θ. Κανδηλάπτης γράφει στο βιβλίο του "γεωγραφικό & ιστορικό λεξικό" : Κοάch (το), και Κοάchα και Κοβάσα τμήμα της διοικήσης Αργυρουπόλεως, υπαγόμενον εκκλησιαστικώς εις την μητρόπολιν Θεοδοσιουπόλεως (Σημ. : ο Νυμφόπουλος -αυριανή ανάρτηση- αναφέρει την Αντιόχειας) με τα εξής χωρία και ομωνύμων ποτάμιον... (βλ. πίνακα)
το ΚΜΣ στον 3ο τόμο της Εξόδου : Κοαch (τν) = περιφέρεια του Πόντου, κοντά στην επαρχία της Χαλδίας. Περιελάμβανε τους οικισμούς... (βλ. πίνακα)
➤ πρώτα ο χάρτης και ακολουθεί η σελίδα που αναφέρεται η περιοχή από τον ταξ. οδηγό της Infognomon.


Infognomon

μία μόνο μικρή σημείωση - ΚΜΣ Γ' τόμος Εξόδου

συγκριτικός πίνακας - ο Μ. Νυμφόπουλος αναφέρει "...υπάγεται ο δήμος Κοασίου που έχει 40 ελληνικά χωριά..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: