Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018

Μαντρία & Πέντε Εκκλησιές Χαλδίας

➤ δυο χωριά της Χαλδίας, οι Πέντε Εκκλησιές πάνω στον κεντρικό δρόμο από Άρδασα για Αργυρούπολη και τα Μαντρία στα ψηλώματα του βουνού Γορόch - ανάρτησή μας το βουνό Γορόch
το άρθρο που ακολουθεί είναι του Δημητρίου Κ Παπαδόπουλου από το γειτονικό Σταυρίν και το λήμμα της εγκυκλοπαίδειας του Π.Ε. είναι ακριβώς το άρθρο αυτό
η εγκυκλοπαίδεια προσθέτει στην 2η σελίδα την έκκληση των χωρικών του Μαντρία στους συγχωριανούς τους στην Ρωσία και την Κωνσταντινούπολη γιατί "...οι δυστυχείς κάτοικοι του περιφέρονται ως ράκη ζωής..."


ΠΕ, 1956, τ. 78-79Δεν υπάρχουν σχόλια: