Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Ίμερα, άλλοι φεύγουν κι' άλλοι έρχονται...

➤ πρώτος ΠΠ
ο πόλεμος των Τούρκων με τους Ρώσους καλά κρατεί και οι αγαρηνοί εγκαταλείπουν τις θέσεις τους. Έτσι φθάνει στην Ίμερα ένα στρατιωτικό κλιμάκιο υπό τον Βεχήπ πασά
για άλλη μια φορά διαπιστώνεται η αγάπη του προς τους Έλληνες - ανάρτησή μας εδώ
ακολουθούν οι Ρώσοι, ξανά στην υποδοχή οι Ιμερίτες...

ΠΕ, 1961, τ.133-134

Δεν υπάρχουν σχόλια: