Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Στέλιος Πυξίτης

➤ βλέπαμε τα περιεχόμενα του τεύχους 7-8 των ΠΦ και μας έκανε εντύπωση το επώνυμό του...
Στέλιος Πυξίτης, σίγουρα ψευδώνυμο και πιθανά Ματσουκάτες
δεν βρήκαμε πολλά άρθρα του στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της ΕΠΜ παρά μόνο τα παρακάτω
δεν τον αναφέρει η ΕτΠΕ, μάλλον ένας περιστασιακός αρθρογράφος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: