Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

εργογραφία, τόμος Β' του Χρ. Γ. Ανδρεάδη

➤ περιλήψεις από άρθρα του συγγραφέα όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο ενημερωτικό δελτίο του συλλόγου Αργοναύται - Κομνηνοί
αφορούν την Μακεδονία, τον Κώστα Φωτιάδη και του Αγαρηνούς με τις αστείες συμπεριφορές τους, όταν απαγόρευσαν την διέλευση της Αργώς από τον Βόσπορο, φοβούνται μην ξυπνήσει ο λαός που εξισλάμισαν...
Δεν υπάρχουν σχόλια: