Τετάρτη, 30 Μαΐου 2018

Ξενοφώντα Άκογλου, λαογραφικά Κοτυώρων #3

➤ τρίτη ανάρτηση μας από το βιβλίο του Ξ. Άκογλου
πρώτη εδώ / δεύτερη εδώ
θέμα : διοικητική και εκκλησιαστική εξάρτηση.Δεν υπάρχουν σχόλια: