Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

βιβλιογραφία για το αντάρτικο του Πόντου

➤ ένας φίλος μας ζήτησε να του προτείνουμε κάποια βιβλία για το αντάρτικο του Πόντου
θεωρήσαμε ότι θα είναι προτιμότερο να αναρτήσουμε την βιβλιογραφία των εφτά σελίδων από την εργασία του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη "ιστορικό σχεδίασμα της δράσεως των Ελλήνων του Πόντου" που δημοσιεύθηκε στο Αρχείον Πόντου της ΕΠΜ το έτος 1992-93 - ανάρτησή μας εδώ
βέβαια από τότε μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί αρκετά βιβλία για το θέμα
στην ετικέτα "αντάρτικο" θα βρείτε 100 (μέχρι σήμερα) σχετικές αναρτήσεις, πολλές από τις οποίες αναφέρονται σε σύγχρονες εκδόσεις
η δική μας πείρα είναι ότι εάν κάποιος θέλει να αποκτήσει μια τρόπον τινά εξειδίκευση π.χ. στο αντάρτικο που μιλάμε εδώ, πρέπει να διαβάσει πολλά, πάρα πολλά βιβλία και σε μερικά από αυτά να επανέλθει με δεύτερη και τρίτη ανάγνωση μετά από μήνες, προκειμένου να διασταυρώσει γεγονότα
➤ πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι οι σημειώσεις κατά την ανάγνωση. Δείτε ένα παράδειγμα σε αυτή μας την ανάρτηση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: