Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2019

από το ημερολόγιο ενός Πόντιου οπλαρχηγού - μέρος 3ο

➤ οπλαρχηγός Σάββας Κ. Ασλανίδης - περιοχή Έρπαα
3ο μέρος
1ο μέρος εδώ
2ο μέρος εδώ
ΠΕ, 1950, 9 έως 12

Δεν υπάρχουν σχόλια: