Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

από το ημερολόγιο ενός Πόντιου οπλαρχηγού - μέρος 1ο

➤ οπλαρχηγός Σάββας Κ. Ασλανίδης - περιοχή Έρπαα
➤ από την ΠΕ, 1950, τεύχη 9 έως 12
ανάρτηση σε 3 συνέχειες


Δεν υπάρχουν σχόλια: