Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020

Μιχαήλ Πανάρετος & Πανάρετος Τοπαλίδης

➤ Μιχαήλ Πανάρετος (~1320 - ~1390)
➤ Πανάρετος Τοπαλίδης (1875 - 1958)
 από την Εγκυκλοπαίδεια του Π. Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: