Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου 2018

από στιγμή σε στιγμή #4 - παιδική ηλικιά και περίπατος στην Τραπεζούντα

➤ τέταρτη ανάρτηση από το βιβλίο του Δ. Πηχωρίδη /  - -   
ο συγγραφέας περιγράφει την παιδική του ηλικία και στην συνέχεια τον περίπατο που κάνανε όλοι μαζί μέχρι την Δαφνούντα
τότε πρέπει να ήταν περίπου 7 χρονών και η χρονιά το 1910
τώρα ξεκινά η περιγραφή από στιγμή σε στιγμή, πάρτε μια ιδέα...

" …ολίγον παραπάνω απαντήσαμεν μακρινήν λίθινην γέφυραν με κομψά και στρογγυλά τόξα, εις την μέσην ήταν μεγαλύτερα και τα οποία εις την συνέχειαν εσμικρύνοντο τοσούτον, ώστε μας εφαίνοντο μικραί κατά σειράν στρογγυλαί οπαί. Εμέτρησα αυτάς, αλλά μοι εστάθη αδύνατον να τας μετρήσω ορθώς εξ απροσεξίας…" και πιο κάτω "... εδώ και εκεί επί των λίθων εκάθηντο παιδία και εκράτουν εις τας χείρας των ανά έν άγκιστρον και εις το πλευρόν των εκρέματο ανά μια δεκάδα χρυσών οψαρίων..."
στο επόμενο ο φιλαράκος μας θα είναι μέσα σε καλάθι, στα κέτζια γα την Κρώμνη...Δεν υπάρχουν σχόλια: