Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018

surfing στον Πόντο...

κυματοδρομία (σέρφινγκ) : οι ευρηματικοί Πόντιοι το ανακάλυψαν από τους πρώτους...
από το βιβλίο του Γεωργίου Σακκά, η ιστορία των Ελλήνων της Τριπόλεως του Πόντου


Δεν υπάρχουν σχόλια: