Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

Τραπεζούντα, το λιμάνι της Περσίας...

➤ από μια παλιά ανάρτηση μας ξεχωρίζουμε την αναφορά στις στράτες
 περιγράφεται αναλυτικά αυτή που ενώνει την Τραπεζούντα με τα Περσικά σύνορα και εξηγεί τους λόγους που ξεκίνησαν τις κατασκευές δρόμων από αυτήν "... ίνα εννοήση τις την σημασίαν της οδού ταύτης πρέπει να λάβη υπ' όψιν ότι η Τραπεζούς είναι λιμήν της Περσίας και της Ανατολικής Ασίας"
 από το βιβλίο του 1921 (ανατυπώθηκε το 1995) "Γεωγραφία της Μικράς Ασίας - Φυσική σύστασις της χώρας, πολιτική γεωγραφία, φυσικός πλούτος" του Παντελή Κοντογιάννη.
Δεν υπάρχουν σχόλια: