Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019

το Σουγγουρλού και η περιφέρεια του

➤ από την σειρά των περιοχών που θεωρούμε ότι δεν έχουμε καλύψει επαρκώς
 το υλικό προέρχεται από τον τόμο Γ' της Εξόδου του ΚΜΣ
 δεν διαβάσαμε να υπήρχαν Ρωμιοί - Πόντιοι στην περιοχή.


1 σχόλιο:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ είπε...

Υπήρχαν τουλάχιστον εννέα (9) χωριά στην περιοχή τα περισσότερα με αμιγή Ελληνικό πληθυσμό. Οι περισσότεροι κάτοικοι προερχόταν από την περιοχή της Αργυρούπολης και μετεεγκατάστηκαν μεταξύ 1840 έως 1890 μετά το κλείσιμο των Ορυχείων του ΑΚ ΜΑΝΤΕΝ και αναλυτικά
1.Garipler (Καριπλέρ ή Γαριπλέρε ) προερχόταν οι ποιό πολλοί απο ΤΣΟΚΑΡ .
2.Kocaoglou (Κότζογλου ή Γόττσογλου) μετοίκοι από το ΚΟΥΛΙΚ.
3.ΧΑΤΖΗ ΤΣΕΣΜΕ δίπλα από kocaoglou πολύ μικρός οικισμός.
4.Dereboymul (Ποϊμούλ ή Μποϊμούλ) προερχόταν από διάφορα χωριά της Αργυρούπολης .
5.Galikli (Τσαλιχλί ή Τσαλουχλού) ή Derekoy (Τερέ Κιοϊ) προερχόταν από την περιοχή της Αργυρούπολης.
6.Catma Τσάτμα)
7.Kurbagai ή kurbagli (Γούρμπαλι). Προερχόταν από την περιοχή της Αργυρούπολης.(ΠΕΣΠΟΥΝΑΡ ΚΟΥΛΙΚ κ.λ.π)
8.Bunalan ή Bugalagi (Πούγαλα ή Μπούαλαν ή Πούναλαν) Προερχόταν από την περιοχή της Αργυρούπολης.
9.Gartidere (Τσαρτσίτερε). Προερχόταν από την περιοχή της Αργυρούπολης.
Οι περισσότεροι κάτοικοι ήταν συγγενείς μεταξύ τους.
Στην Ελλάδα εγκατασταθήκαν ως επί το πλείστον στα Στεφάνια Θεσσαλονίκης ,Αετοχώρι Σερρών , Λευκώνα Σερρών, Λουδίας Θεσσαλονίκης, Άγιος Γεώργιος Ευβοίας. Οι πιό πολλοί εγκαταστάθηκαν στην Φιλλυριά Κιλκίς και Γερακωνα Κιλκίς. nikolasiliadis@gmail.com