Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 2019

η Τραπεζούντα πνευματικό κέντρο του Πόντου - #1

➤ άρθρο δώδεκα σελίδων το οποίο θα αναρτήσουμε σε τρεις συνέχειες
 είναι από την Ποντιακή Στοά, τόμος 1975-1984 και αρθρογράφος είναι ο Δημ. Λαζαρίδης
 στην δεύτερη σελίδα υπάρχει η αναφορά στους εξωμότες και στον βιολογικό νόμο που διέπει την ζωή τους. Ο σημερινός για παράδειγμα σουλτάνος των αγαρηνών είναι ένα τρανό δείγμα. Είναι ένα θέμα το οποίο όντως χρήζει επιστημονικής μελέτης.βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα - από την ΕτΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: