Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019

το Βεζίρκιοπρου ή Άνδραπα ή Νεοκλαυδιούπολη και η περιφέρεια του

➤ από την σειρά των περιοχών που θεωρούμε ότι δεν έχουμε καλύψει επαρκώς,
 το υλικό προέρχεται από τον τόμο Γ' της Εξόδου του ΚΜΣ και από τον ταξιδιωτικό οδηγό της Infognomon "Δ. Πόντος"
➤ ένα από τα πιο σημαντικά ανταρτολημέρια ήταν και το Ταβσάν Ντάγ, όπου έδρασε ο καπετάνιος Κισά Μπατζάκ - αναρτήσεις μας εδώ και εδώ
➤ στην σελίδα του ταξιδιωτικού οδηγού (παρακάτω) γίνεται αναφορά στην μάχη του Τσαγκσούρ - ανάρτηση μας εδώ - και ότι σε αυτήν συμμετείχε και ο Ιστύλ Αγάς. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο Ιστύλ Αγάς όπως και όλο το ανταρτολημέρι του Αγιού Τεπέ δεν συμμετείχε σε αυτήν την μάχη. Ήταν καθαρά κίνηση των καπετάνιων του Ταβσάν και του Νεπιέν Ντάγ.

(πδ 22.12.2017) 

Δεν υπάρχουν σχόλια: