Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2019

η Τοκάτη και η περιφέρεια της - #1

➤ από την σειρά των περιοχών που θεωρούμε ότι δεν έχουμε καλύψει επαρκώς (*)
➤ πρώτη ανάρτηση για την Τοκάτη και την περιφέρεια της
 το υλικό προέρχεται από τον τόμο Γ' της Εξόδου του ΚΜΣ 

(*)
μέχρι τώρα έχουμε καλύψει την Σεβάστεια και την Λαοδικία - Λαdίκ

(πδ 11.12.2017)

1717 - άποψη της Ευδοκιάδας δηλ. της Τοκάτης
Joseph Pitton de Tournefort - γκραβούρα από το δίκτυο


Δεν υπάρχουν σχόλια: