Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019

η Σεβάστεια και η περιφέρεια της - #1

➤ θα ετοιμάσουμε μερικές αναρτήσεις για περιοχές που θεωρούμε ότι δεν έχουμε καλύψει επαρκώς,
➤ μερικές από αυτές τις περιοχές είναι έξω από τον χάρτη που απεικονίζει τον διεκδικούμενο Πόντο ή τον άλλο με τις έξι εκκλησιαστικές περιφέρειες. Φυσικά και σ’ αυτές τις περιοχές υπήρξαν εγκατεστημένοι Ρωμιοί αλλά λίγοι σε σύγκριση με τα κέντρα του Πόντου,
➤ η πρώτη που αναρτούμε είναι η Σεβάστεια και η περιφέρεια της,
➤ βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο της Μ. Ασίας και αυτό την έχει καταστήσει συγκοινωνιακό κόμβο μεταξύ ανατολής και δύσης, βορρά και νότου (βλ. χάρτη παρακάτω),

 η Σεβάστεια ήταν ένα από τα κολαστήρια για τους Ρωμιούς γιατί τα περισσότερα σεφκιέτ την είχαν ως προορισμό ή ακόμη χειρότερα ως σταθμό για την πιο πέρα πορεία … "… εις την Σεβάστειαν, ήτις εξελέγη ως κέντρον της συγκεντρώσεως των εξορίστων, και εκείθεν διωχετεύοντο δια μέσου Κάγκαλ εις Δάρενδε, Κιουρτούν, Χάτζιν, Μάρας και Αϊνταπ νοτίως και εις Μαλάτιαν, Χαρπούτ, Διαρβεκίρ, Μάρτιν, Βάν, Μούς και Βιτλίς ανατολικώς …" [Σάββας Π. Ιωακειμίδης – συμβολή εις την γενικήν ιστορίαν του Πόντου].

➤ αυτές τις στράτες περιγράφουν οι περισσότεροι που διασώθηκαν όπως ο Σάββας Ιωακειμίδης, ο Βαλιούλης, ο Κουλοχέρης και άλλοι. Θα αναφέρουμε μόνο ένα μέρος, το πέρασμα από Τοκάτη προς Σεβάστεια. Την διάβαση Τσαμλημπέλ σε υψόμετρο 1700 μέτρα. Στα κράσπεδα αυτού του δρόμου η σκαπάνη θα μπορούσε να εντοπίσει άπειρα ανθρώπινα οστά...

➤ ακολουθούν σελίδες από την Έξοδο, τόμος Γ’ του ΚΜΣ και τον ταξιδιωτικό οδηγό Ανατολικός Πόντος της Infognomon.

(πδ 2.12.2017)


ΚΜΣ - Έξοδος Γ'

ΚΜΣ - Έξοδος Γ' και η φωτό είναι από τον ταξ. οδηγό της Infognomon

από τον ταξ. οδηγό της Infognomon

η διάβαση του Τσαμλημπέλ από το Google street view
χάρτης του 1890

Δεν υπάρχουν σχόλια: