Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Μεσουδιέ : από τον τουριστικό οδηγό της Infognomon

➤ κλείνουμε το αφιέρωμά μας για την Μεσουδιέ με τις σελίδες του τουριστικού οδηγού "Ανατολικός Πόντος" της Infognomon
➤ ο χειρόγραφος χάρτης είναι από τα βιβλία του Ξ. Άκογλου "λαογραφικά Κοτυώρων". Εδώ φαίνεται το αρχικό χωριό εγκατάστασης, το Μαντέν, σε υψόμετρο 1500 μέτρων.Δεν υπάρχουν σχόλια: