Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

οι εξωμόται...

➤ από τον τρίτο τόμο της Ποντιακής Στοάς (1975-1984) και από το άρθρο "από την ζωή των κρυφών Χριστιανών" μόνο μία σελίδα... (άρθρο Δημήτριου Λαζαρίδη)
το θέμα ίσως το έχουν μελετήσει οι κοινωνιολόγοι, δεν γνωρίζουμε
δείτε την συμπεριφορά του απέναντι "σουλτάνου" και αναλογισθείτε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: