Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

λαϊκά τραγούδια του Πόντου

από τα Ποντιακά Φύλλα του 1936, τεύχος 2

Δεν υπάρχουν σχόλια: