Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ένα ταξίδι στο Τσαγράκ Κερασούντας

[πδ Απρίλιος 2016]

➤ από το βιβλίο των Γεωργίου Α. Ανδρεάδη & Χρήστου Γ. Ανδρεάδη "το Τσαγράκ της Κερασούντας του Πόντου" - ανάρτηση μας εδώ 
➤ ο Χρήστος Ανδρεάδης μας περιγράφει το περιπετειώδες ταξίδι που κάνανε από την Κερασούντα μέχρι το Τσαγράκ το καλοκαίρι του 1990
χάρτης ευρύτερης περιοχής Κερασούντας για download εδώ
➤ στην ετικέτα "Χρ. Γ. Ανδρεάδης" έχουμε μέχρι τώρα (16.7.2019) 24 αναρτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: