Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

τη διάβολονος

➤ στο ψηφιακό αρχείο των περιοδικών της ΕΠΜ υπάρχουν τουλάχιστον δύο αρθρογράφοι με το επώνυμο Ασιατίδης


➤ έψαξα στην εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού να βρω ένα ελάχιστο βιογραφικό, πέντε γραμμές γι' αυτούς. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει όμως για τον Γονίδη, τον συγγενίδη και άλλους αντίστοιχους πυλώνες του Ποντιακού πολιτισμού... 
➤ από τα ΠΦ, 1936, τ. 4-5 - του Α.Κ. Ασιατίδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: