Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

όταν ψυχορραγούσε η Τραπεζούντα - #4

➤ τέταρτο και τελευταίο μέρος
    • το πρώτο μέρος εδώ
    • το δεύτερο εδώ
    • το τρίτο εδώ 
➤ ο συγγραφέας κλείνει το πόνημά του με το "πολλοί επολέμησαν δια την ανεξαρτησίαν του Πόντου, αλλ' εκείνοι, οίτινες επολέμησαν εκ του συστάδην και εκ του εμφανούς και έχυσαν το αίμα των είναι άξιοι ευγνωμοσύνης και τιμής ανωτέρας ή εκείνοι οίτινες εκ του ασφαλούς και μακρόθεν
κοντολογίς, οι "επαναστάτες" του καναπέ...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: