Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Air Pontus # 16 : οι 37 περιφέρειες του Πόντου

➤ το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών -ΚΜΣ- έκανε μια διοικητική διαίρεση του Πόντου σε παραλιακό και Μεσογειακό.
     1. παραλιακός Πόντος : 13 περιφέρειες
     2. μεσογειακός Πόντος : 24 περιφέρειες 
➤ μερικές από αυτές τις περιφέρειες είναι έξω από τον "κορμό" του διεκδικούμενου Πόντου (του κλασικού χάρτη) όπως το Σουγγουρλού, η Υοσγάτη κλπ.
➤ πάμε να γνωρίσουμε αυτές τις περιφέρειες σε μια πτήση των 9 λεπτών. Η εγγραφή έγινε "εσωτερικά" δηλ. κατ' ευθείαν από το Google Earth. Χωρίς ήχο.

πρώτη δημοσίευση Φεβρουάριος 2017

 
ο παραπάνω πίνακας είναι από το βιβλίο του Σ. Πελαγίδη, "αλησμόνητες πατρίδες"

Δεν υπάρχουν σχόλια: