Σάββατο, 4 Μαΐου 2019

Γιώργου Ανδρεάδη, οι κλωστοί - #3

➤ τρίτη ανάρτηση μας από το βιβλίο του Γιώργου Ανδρεάδη "οι κλωστοί"
γάμοι μεταξύ κρυφών και μουσουλμάνων
➤ πρώτη ανάρτηση  εδώ - δεύτερη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: