Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

Ανδρέα Σπυράντη, λαογραφικά Σαντάς #2 - οι στράτες

➤ το 2ο μέρος της ανάρτησης μας για το βιβλίο του Ανδρέα Σπυράντη, "λαογραφικά Σαντάς" - το πρώτο μέρος εδώ
αφορά τις στράτες επικοινωνίας της Σάντας με την Τραπεζούντα.
➤ υπήρχαν τρεις στράτες. Η 1η μέσω Όλασας, η 2η μέσω Π. Σουμελά, Λιβερά, Τσεβιζλούκ και η 3η μέσω Σουρμένων
➤ ο χάρτης που ακολουθεί είναι μια εκτίμηση της διαδρομής της 1η και 2ης στράτας, βασιζόμενοι στους δρόμους που αποτυπώνει ο παλαιός (1941) χάρτης. Η 3η στράτα είναι κατά μήκος του Γιάμπολη που είναι εμφανής.
δείτε επίσης την πτήση της Air Pontus για τον δρόμο των καραβανιών της περιοχής (Κερβάν Γιόλ) εδώ 

[πρώτη δημοσίευση Δεκέμβριος 2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια: