Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2018

Ανδρέα Σπυράντη, λαογραφικά Σαντάς #1

➤ ένα μικρό βιβλίο 128 σελίδων είναι αυτό από το ποίο θα βάλουμε μερικές σελίδες. Θα ακολουθήσει το 2ο μέρος με τις στράτες επικοινωνίας της Σάντας με την Τραπεζούντα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε να βρούμε το βιβλίο του Μιλτιάδη Νυμφόπουλου "ιστορία της Σάντας".
➤ ο ιατρός Ανδρέας Σπυράντης, μετά από την επιμονή του Σίμου Λιανίδη, έγραψε το βιβλίο αυτό που αποτελείται "... από ατομικάς μου και μόνο αναμνήσεις, της τελευταίας προ της καταστροφής της Σαντάς δεκαπενταετίας, όπως την έζησα".
     • Ανδρέα Αγ. Σπυράντη
     • συμβολή εις τα λαογραφικά της Σαντάς του Πόντου
     • έκδοση Αφοί Κυριακίδη, 1990
     • σελ. 128

Δεν υπάρχουν σχόλια: