Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Ανατολικός & Δυτικός Πόντος

➤ Ανατολικός Πόντος - Δυτικός Πόντος. Το γράφουμε, το λέμε στις μεταξύ μας κουβέντες καθημερινά...
➤ τελικά, που είναι το όριο, που αρχίζει και που τελειώνει το κάθε τμήμα ;
δεν υπάρχει σαφής γεωγραφικός διαχωρισμός
➤ παρακάτω θα δείτε μια αναφορά στο θέμα, στον 44ο τόμο του Αρχείου του Πόντου της ΕΠΜ
είναι μια ενότητα στην μεγάλη μελέτη του Χρήστου Γ. Ανδρεάδη με τίτλο "ιστορικό σχεδίασμα της δράσεως των Ελλήνων ανταρτών του Πόντου"
➤ για την μελέτη αυτή έχουμε κάνει μία μεγάλη ανάρτηση εδώ  
➤ στις σελίδες 178-179 ο συγγραφέας αναφέρεται στην ερμηνεία που δίνει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος.

[πρώτη δημοσίευση Οκτώβριος 2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια: