Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

ανέκδοτα από την πατρίδα...

➤ τέσσερις χορταστικές σελίδες με ανέκδοτα από τις περιοχές Κοτύωρα, Πουλαντζάκη, Σταυρίν και Ματσούκα
όλα στα Ποντιακά, γραμμένα από λόγιους των παραπάνω περιοχών
➤ ...κοντολογίς, μάθημα Ποντιακής γλώσσας
➤ Χρονικά του Πόντου, 1946, τ. 23-24

Δεν υπάρχουν σχόλια: