Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

το κάστρο της Γουδουλάς

πρώτη δημοσίευση 3.8.2016

➤ όπως γράφαμε σε παλαιότερη ανάρτηση μας...
  • οι νότιες υπώρειες του Κουλάτ (Θήχης) σχηματίζουν τρεις βασικές - κεντρικές κοιλάδες. Της Μούζενας και του Σταυρίν προς Κουλάτ πογάζ και της Κρώμνης προς Άε Ζαχαρέα
  • οι κοιλάδες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και για τις μετακινήσεις των στρατευμάτων, των καραβανιών που μετέφεραν εμπορεύματα από και προς την ενδοχώρα. Πάνω σε στρατηγικά σημεία αυτών των κοιλάδων οι Βυζαντινοί και αργότερα οι Μεγαλοκομνηνοί έφτιαξαν τα κάστρα και τις φρυκτωρίες για την φύλαξη / επικοινωνία των συνόρων της αυτοκρατορίας. Η περιοχή αυτή στην οποία αναφερόμαστε, μπορεί να θεωρηθεί ως δεύτερη γραμμή άμυνας μια και τα κάστρα της μέσα Χαλδίας (Αργυρούπολη, Άτρα, Τσολόχαινα, Κετσί καλεσί, Κούκου κλπ. - βλέπε αναρτήσεις μας στην ετικέτα "κάστρα") αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας.
➤ τη Γουδουλάς ο κάστρεν ήταν μεταξύ Σταυρίν και Μούζενας.

Χάρτης από το δίτομο έργο "Τραπεζούς,
στα ίχνη των μεγάλων Κομνηνών".
Εδώ δεν εμφανίζεται το κάστρο της Γουδουλάς.
Στο σημείο 2 το Ayafok δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο από τον Άε Φωκά.
Η θέση του στον χάρτη είναι λανθασμένη.
Μας είναι άγνωστο το κάστρο στο σημείο 3.
Μάλλον εκεί είναι ο Άγιος Γεώργιος (Ζανταέρ).
η διακεκομμένη γραμμή 1 είναι το ποτάμι Γιαγλίτερε.


από το βιβλίο του Δ. Κ. Παπαδόπουλου, αρχείον Σταυρί
προσέξτε πάνω αριστερά το παρχάρ Άλας και διαβάστε παρακάτω τι ακόμη ήταν ... - ανάρτηση μας εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: