Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

βιβλίο "η Αμάσεια" #5 : ο Χάμπο Ντεντές...

από την ειρηνική ζωή #4
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη.
ο Χάμπο Ντεντές...

[πδ 23.7.2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια: