Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

βιβλίο "η Αμάσεια" #3 : το Τσίρ -Τσίρ

➤ από την ειρηνική ζωή #2
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη.
το Τσίρ -Τσίρ

[πδ 22.7.2016]

Δεν υπάρχουν σχόλια: