Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019

βιβλίο "η Αμάσεια" #2 : οι μύλοι της πόλης

➤ από την ειρηνική ζωή #1
είναι πέντε θέματα από την καθημερινή ζωή της πόλης όπως τα περιγράφει η συγγραφέας Ευδοκία Επέογλου - Μπακαλάκη.
οι μύλοι της πόλης

[πδ 22.7.2016]


Δεν υπάρχουν σχόλια: