Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019

χαλαρδία στην κοιλάδα του Σταυρίν το 1861 - #4

πρώτη δημοσίευση Ιούλιος 2016

➤ ο Δημήτριος Κ. Παπαδόπουλος (Σταυριώτης) στο βιβλίο του "αρχείον Σταυρί" (ανάρτηση μας εδώ ) περιγράφει, για την ακρίβεια παραθέτει διάφορες σημειώσεις του από άλλα βιβλία ή τετράδια που είχε την πρόνοια και αντέγραψε
➤ ...την χαλαρδία (*) του 1861 στην κοιλάδα του Σταυρίν.

 (*)

Δεν υπάρχουν σχόλια: