Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

τα Τούρκικα χωριά όμορφα καίγονται...

➤ δεν μπορώ να φαντασθώ το τελικό αποτέλεσμα εάν σε όλο τον Πόντο, πέρα ως πέρα, είχαμε αντίστοιχο αντάρτικο με αυτό του Δυτικού Πόντου
➤ φαντασθείτε την παρακάτω εικόνα σε όλο το μήκος των 500 χιλιομέτρων, από Σινώπη έως Ριζούντα...

από το δίκτυο
από το βιβλίο του Θεοφάνη Δεληγιαννίδη,
αντάρτης στα Ποντιακά βουνά
από το βιβλίο του Δ. Ψαθά, γη του Πόντου

Δεν υπάρχουν σχόλια: