Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018

τα κάστρα της Κρώμνης

➤ οι νότιες υπώρειες του Κουλάτ (Θήχης) σχηματίζουν τρεις βασικές-κεντρικές κοιλάδες. Της Μούζενας, του Σταυρίν προς Κουλάτ πογάζ και της Κρώμνης προς Άε Ζαχαρέα. Οι κοιλάδες πάντα αποτελούσαν τον (σχετικά) εύκολο δρόμο για τις μετακινήσεις του πληθυσμού. Συνήθως για να μην πούμε πάντα, τις διέσχιζαν μικρά ή μεγάλα ποτάμια-ρέματα
➤ οι κοιλάδες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και για τις μετακινήσεις των στρατευμάτων, των καραβανιών που μετέφεραν εμπορεύματα από και προς την ενδοχώρα. Πάνω σε στρατηγικά σημεία αυτών των κοιλάδων οι Βυζαντινοί και αργότερα οι Μαγαλοκομνηνοί έφτιαξαν τα κάστρα και τις φρυκτωρίες για την φύλαξη / επικοινωνία των συνόρων της αυτοκρατορίας. Η περιοχή αυτή στην οποία αναφερόμαστε, μπορεί να θεωρηθεί ως δεύτερη γραμμή άμυνας μια και τα κάστρα της μέσα Χαλδίας (Αργυρούπολη, Άτρα, Τσολόχαινα, Κετσί καλεσί, Κούκου κλπ.) - βλέπε παλαιότερες αναρτήσεις με την ετικέτα "κάστρα" εδώ - αποτελούσαν την πρώτη γραμμή άμυνας
➤ από το βιβλίο του Γ. Φυρτινίδη "Κρώμνη" αναπαράγουμε την αναφορά του στα κάστρα της περιοχής. Δεν εντοπίσαμε αντίστοιχο άρθρο του Γ.Θ. Κανδηλάπτη.

από το δίτομο έργο του Ακύλα Μύλλα,
"Τραπεζούς, στα ίχνη των μεγάλων Κομνηνών" εκδ. Μίλητος

Ακύλα Μύλλα, "Τραπεζούς,
στα ίχνη των μεγάλων Κομνηνών"
Ακύλα Μύλλα, "Τραπεζούς,
στα ίχνη των μεγάλων Κομνηνών"

Δεν υπάρχουν σχόλια: