Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

Βυζαντινό κάστρο του Αγίου Παύλου Μεσοχαλδίας - #01

σειρά αναρτήσεων για τα κάστρα με πρώτη δημοσίευση τον Ιανουάριο του 2016

➤ θα ψάξουμε να βρούμε όλες τις δημοσιεύσεις για τα Βυζαντινά κάστρα του Πόντου και κυρίως του άξονα Τραπεζούντα - Χαλδία - Παϊπούρτ. Αυτά τα κάστρα επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τις γνωστές φρυκτωρίες - άρθρο wiki εδώ
δικές μας αναρτήσεις για τις φρυκτωρίες εδώ και εδώ
➤ είναι γνωστό ότι οι Βυζαντινοί επικοινωνούσαν με τις απομακρυσμένες περιοχές που έλεγχαν, μέσω της στράτας Τραπεζούντα - Κουλάτ - Αργυρούπολη. Σε όλη αυτή την περιοχή υπήρχαν μικρά και μεγάλα κάστρα όπου υπήρχαν φρουρές για την διοίκηση, την διαφύλαξη της τάξης και των συνόρων της αυτοκρατορίας. Θα γίνει προσπάθεια τα κάστρα αυτά να βρεθούν και να αποτυπωθούν στο χάρτη. Θα ήταν ένα πολύ καλό θέμα για κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό από τους νέους μας
➤ πρώτη μας ανάρτηση ένα άρθρο του Π. Μελανοφρύδη από την ΠΕ, έτος 1953, τ. 42 με τίτλο "καστέλλια - κάστρα"

από το δίκτυο
η πορεία κατ' εκτίμηση καθώς επίσης και η θέση του κάστρου
από φωτογραφίες αναγνωστών στο GE Panoramio
καθώς και το ανάγλυφο του εδάφους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: