Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

ο Πεντικόν

➤ από το βιβλίο του Δ. Κ. Παπαδόπουλου, "αρχείον Σταυρί" (ανάρτηση μας εδώ ) οι σελίδες που αναφέρονται στον οικισμό Πεντικόν ή Ponticum
ο χάρτης - σκαρίφημα είναι και αυτός του συγγραφέα του άρθρου.

[πδ 27.6.2016]

από την σελίδα "αροθυμία σ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: