Σάββατο, 7 Ιουλίου 2018

επιστολές στα ΧτΠ

➤ αναγνώστης των ΧτΠ συγχαίρει τον Ηλία Τσιρκινίδη, "τον Σταυρέτεν, τη Τσιρκίν' τον Λίαν" με ένα δικό του τρόπο...
ΧτΠ, 1945, τ. 14

Δεν υπάρχουν σχόλια: