Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020

Χερίανα - 1ο μέρος

➤ μια από τις λιγότερο ντοκουμενταρισμένες περιοχές του Πόντου είναι η Χερίανα. Αναφέρεται με πολλές ονομασίες : Σερρίενα, Χερροίανα, Χαιρίανα, Chεριάν, Ζεράν και στα τούρκικα Σεϊράν. Η πόλη Χερίανα (Siran) βρίσκεται ΝΔ από την Αργυρούπολη (Κάν) σε απόσταση 70 χιλιομέτρων μέσω της οδού που περνάει από τα χωριά Ζύμενα, Ταρσός κλπ. (βλ. χάρτες). Θα αναρτήσουμε όσα στοιχεία εντοπίσαμε έως τώρα σε δύο μέρη και θα ακολουθήσει πτήση με την Air Pontus από Αργυρούπολη έως Χερίανα και το Βυζαντινό χωριό Κελώρια.

➤ πρώτο μέρος 
από το πολύ καλό βιβλίο του Γ.Θ. Κανδηλάπτη – Κάνις, "γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν της επαρχίας Χαλδίας" που δημοσιεύθηκε στα παλαιά περιοδικά αλλά κυκλοφορεί και σε βιβλίο των εκδ. Κυριακίδη. 

[πρώτη δημοσίευση 24.6.2016]


 ανάρτηση μας για Ζύμενα : εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: