Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

χάρτης για download #3 : περιφέρειες Σαμψούντας - Πάφρας - Έρπαα

➤ χάρτης με τοπωνύμια και δράση αντάρτικων τμημάτων
  • ενημέρωση : Σεπτέμβριος 2016
  • αρχείο : εικόνα σε .jpg
  • σελίδες : μία
  • pixels : 6628 Χ 5380
  • μέγεθος αρχείου : 16,8 ΜΒ
  • πηγή : Internet το γεωγραφικό υπόβαθρο - επεξεργασία δική μας
  • κλίμακα : 1 : 200.000
  • αρχικός χάρτης : έκδοση 1941
  • download : εδώ
  • δείγμα :

Δεν υπάρχουν σχόλια: