Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020

1461 - 1961 μνήμη αυτοκρατορίας μεγάλων Κομνηνών - 1ο μέρος

➤ το 1961 η ΕΠΜ (Επιτροπή Ποντιακών Μελετών) εξέδωσε αυτό το λεύκωμα των 36 σελίδων
αυτή την έκδοση θα αναρτήσουμε σε τρεις συνέχειες
➤ Αθήνα 1961

[πρώτη δημοσίευση Απρίλιος 2015]

Δεν υπάρχουν σχόλια: