Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

Πουλαντζάκη #1

σκιαγραφία Πουλαντζάκης
  • " ... πριν από τον ξεριζωμό οι κάτοικοί της, που έφταναν τις τρεις χιλιάδες, ήταν κατά 99% Έλληνες"
  • "η απόσταση της από την Κερασούντα ήταν δύο και μισή ώρες με τα πόδια"
  • "οι κάτοικοί της κατάγονταν στην πλειοψηφία τους από τη Χαλδία ..."
  • "η Πουλαντζάκη ήταν η πατρίδα του Λεωνίδα Ιασσονίδη"
από την ΕτΠΕ (εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού)

[πδ Μάρτιος 2015]


ΠΦ, 1937, τ.16

Δεν υπάρχουν σχόλια: