Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

ο γουρζουλάς #2 - Αργυρούπολη


ση Κανί τα χωρία = στα χωριά του Κάν δηλ. της Αργυρούπολης

Κάν (το).
Η αρχαία ονομασία της Αργυρουπόλεως διασωθείσα μέχρις ημών υπό περιοίκων (όρα λ. Αργυρούπολις). Ήτο άλλοτε επισκοπή υπό τον Τραπεζούντος και άλλοτε ανεξάρτητος και προβεβιβάσθη εις αρχιεπισκοπήν επί Χαλδίας Συλβέστρου του Α'. Ελέγετο και Ζάχλα και ήτο πατρίς του τιμαριωτικού οίκου των Ζανηχητών.
(Γ. Κανδηλάπτου - Κάνεως, γεωγραφικόν & ιστορικόν λεξικόν)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: